เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน


เทศบาลตำบลป่าแมต ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่,ทต.ป่าแมต ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่





เทศบาลตำบลป่าแมต

เลขที่ 249 หมู่ 12 ตำบลป่าแมต
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
54000


โทรศัพท์ 054-626982
ต่อ 18 โทรสาร
ต่อ 11 สำนักปลัด(หน้า)
ต่อ 17 สำนักปลัด(หลัง)
ต่อ 13 กองคลัง
ต่อ 16 กองช่าง
ต่อ 15 ห้องปลัด
ต่อ 12 รองปลัด
ต่อ 14 หน้าห้องนายก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 054-533010
กองการศึกษา 054-523522
กองสาธารณสุข 054-523277

อีเมล์ tumbonpamat@hotmail.com


0.01s. 0.50MB