นายเจริญ สิทธิศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
097-9248183

ออนไลน์ 55 คน

เยี่ยมชม 336,492 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 142 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
26 ม.ค. 64จ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงตามสาย บ้านหนองใหม่ หมู่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
25 ม.ค. 64ซื้ออุปกรณ์บีดอัดก้อนพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64ซื้ออุปกรณ์บีบอัดก้อนพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64ซื้ออุปกรณ์บีดอัดก้อนพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 ม.ค. 64จ้างืทำตะแกรงเหล็กสำหรับใส่ขยะแยะประเภท จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64จ้างทำป้ายรณรงค์การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านต้นห้า หมู่ 8 ต.ป่าแมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านต้นห้า หมู่ 8 ต.ป่าแมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
18 ม.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
15 ม.ค. 64ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
14 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโค้ง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำโค้ง หมู่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64ซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 ม.ค. 64จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแคว หมู่ 7 ต.ป่าแมต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
12 ม.ค. 64ซื้อวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 ม.ค. 64จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมอุปกรณ์ พิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 ม.ค. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งพัง บ้านต้นห้า หมู่ 8 ต.ป่าแมต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เปลี่ยนภาษา