เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และขอความร่วมมือให้กับประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
การจัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ปฏิบัติการเฝ้าระวังและปฏิบัติการสอบสวนคุมโรคอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COID -9)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคโคโรนา 2019(COVID-19)อบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคมอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
กิจกรรมวันสร้างสุขทำหน้ากาก Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพสต.ห้วยไร่ อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
การมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เทศบาลตำบลป่าแมต ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป อบต.ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยมทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร้องขี้ปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยมทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโค้ง หมู่ ๑ ต.ป่าแมต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต และงานเชื่อมทางร่วมบ้านมหาโพธิ์ หมู่ ๕ ต.ป่าแมต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างผิวถนน หมู่ 5ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
เครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การอบต.บ้านเหล่า สูงเม่น แพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร้องขี้ปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำโค้ง หมู่ ๑ ต.ป่าแมต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต และ งานเชื่อมทางร่วมบ้านมหาโพธิ์ หมู่ ๕ ต.ป่าแมต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.ป่าแมต เมืองแพร่ แพร่
ลำดับที่ 1-20 | 1/9 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB