ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 298,476 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมตและนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต แชร์  
30 พ.ย. 63ร่วมแสดงความยินดี แก่นายสุทธิพันธ์ ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร) ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๓ แชร์  
3 พ.ย. 63เทศกาลงานลอยกระทง ป๋าเวณียี่เป็ง ต๋ามฮีต โตยฮอย สืบสานวัฒนธรรม บ้านเฮา เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปี 2563  แชร์  
29 ต.ค. 63ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าแมต เพื่อมอบหมายนโยบายแนวทางปฏิบัติตลอดจนเป็นการปรึกษาหารือในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ และ กิจกรรม Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลป่าแมต ดำเนินการตามแนว 5 ส  แชร์  
8 ต.ค. 63กิจกรรม “โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓  แชร์  
25 ก.ย. 63โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุตำบลป่าแมต และ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้สูงอายุ  แชร์  
25 ก.ย. 63อบรมตาม “โครงการเสริมสร้างและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน” เทศบาลตำบลป่าแมต ปี 2563  แชร์  
18 ก.ย. 63การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการพัฒนางานอาหารปลอดภัย เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
14 ก.ย. 63มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบพายุ “ฮีโกส” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุนจาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ แชร์  
9 ก.ย. 63กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย แชร์  
29 พ.ค. 63มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เทศบาลตำบลป่าแมต  แชร์  
26 พ.ค. 63ให้เจ้าของทรัพย์สินไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 แชร์  
21 พ.ค. 63กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น แชร์  
24 เม.ย. 63มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแมต สนับสนุนโดย บริษัท บีทูโฮเทล จำกัด แชร์  
24 เม.ย. 63รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยกิจกรรมในการนำไปช่วยเหลือสังคม หรือชุมชน ในการร่วมรณรงค์ต่อสู้กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 “เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” แชร์  
24 เม.ย. 63ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตำบลป่าแมต ตามประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
24 เม.ย. 63มอบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ในมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 แชร์  
31 มี.ค. 63การมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เทศบาลตำบลป่าแมต  แชร์  
23 มี.ค. 63เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมล้างทำความสะอาดตลาดสด ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในจุดเสี่ยงที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลป่าแมต  แชร์  
18 มี.ค. 63เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์/พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๕ งาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๓  แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 76 รายการ
เปลี่ยนภาษา