เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี

ให้เจ้าของทรัพย์สินไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562

แชร์

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต
เรื่อง ให้เจ้าของทรัพย์สินไปยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562
*****************
เทศบาลตำบลป่าแมต ขอแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลป่าแมต ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้
1. ภาษีบำรุงท้องที่ หรือ ภาษีที่ดิน
ให้เจ้าของที่ดินทุกประเภท ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)
2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ให้เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ เช่น บ้านพักอาศัยที่เปิดให้เช่า หอพัก ร้านขายของชำ โรงสีข้าว ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ โรงงานต่าง ๆ เป็นต้น ที่ได้ใช้ประโยชน์ในโรงเรือนนั้น โดยก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน ดังนั้นให้เจ้าทรัพย์สินนั้น ไปยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และชำระภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันและเวลาราชการ)
3. ภาษีป้าย
ให้ผู้ครอบครองป้าย หมายถึง ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น ที่สื่อ เพื่อหารายได้หรือโฆษณาเพื่อการค้า ดังนั้น ให้ผู้ครอบครอบป้าย ไปยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) และชำระภาษีได้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ : งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแมต โทร. 054-626982 ต่อ 13


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวการจัดเก็บภาษี
0.02s. 0.50MB