เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

แชร์

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย .. นายฉลาด  กันกา (รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

และคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่าย

ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ , ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลป่าแมต

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

พื้นที่สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

เพื่อให้พื้นที่สาธารณะต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้เป็นปกติโดยเร็ว

ณ วัดต้นห้า หมู่ที่ 8 และ บ้านร้องขี้ปลา หมู่ที่ 13

ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.03s. 0.50MB