เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบพายุ “ฮีโกส” ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยการสนับสนุนจาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

แชร์

วันอังคาร ที่ 8 กันยายน 2563

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

กล่าวต้อนรับ นายสมศักดิ์  วงศ์หลวง

(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปิน และประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่)

เป็นประธานในการมอบถุงยังชีพผู้ได้รับผลกระทบพายุ “ฮีโกส” ในพื้นที่จังหวัดแพร่

โดยการสนับสนุนจาก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย

ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแมต , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ,

ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลป่าแมต , ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

ณ เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB