เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

เทศบาลตำบลป่าแมต ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แชร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าแมต

ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ช่วงที่ ๑

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ในวัน และเวลาราชการ)

ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB