เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

แชร์

-แนวทาง-มาตรการการใช้รถราชการ
-ระเบียบการใช้ห้องประชุม
-ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนา-4-ปีของเทศบาลตำบลป่าแมต.
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
-มาตราการป้องกันการรับสินบน
-มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
-มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาธารณะ

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.01s. 0.50MB