เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สวัสดีและอวยพรปีใหม่ 2563

แชร์

วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563 นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต) กล่าวสวัสดีและอวยพรปีใหม่ 2563 ให้แก่ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแมต และร่วมรับประทานอาหาร ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ (โดม) เทศบาลตำบลป่าแมต


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB