เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์ (อาคารกาญจนาบัณฑิต) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต

แชร์

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563

เทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย ..

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

และคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่

ร่วมพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์ (อาคารกาญจนาบัณฑิต)

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต

เปิดป้ายอาคารโดย นายโชคดี  อมรวัฒน์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่)

โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต ,

ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน ประชาชนตำบลป่าแมต เข้าร่วม

ณ ศูนย์พัฒนาตำบลป่าแมต ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB