เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

แชร์

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

ประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

มอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตลอดจนยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ที่พสกนิกรทั้งปวงมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์อยู่เสมอ

กล่าวรายงานโดย .. นายเจริญ  สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต)

โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแมต ,

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลป่าแมต ,

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) เข้าร่วม

ณ อาคารกาญจนาบัณฑิต ศูนย์พัฒนาป่าแมต หมู่ที่ ๑๕

ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB