เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เทศบาลตำบลป่าแมต อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง

แชร์

วันจันทร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

กล่าวเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้

ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง”

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ในเมืองฮู่ฮั่น มณฑล หูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน

และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ”

เนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาด ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

มาตรการในการป้องกันตนเองที่สำคัญประการ คือ

การสวมหน้ากากอนามัย และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัย

เพื่อป้องกันการระบาดของโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เท่านั้น

รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต

กล่าวรายงานโดย .. นายเจริญ  สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต)

โดยมี คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าฝ่าย พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแมต ,

อสม. ประชาชนตำบลป่าแมต เข้าร่วม

ณ อาคารกาญจนาบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB