เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์/พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๕ งาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๓

แชร์

วันพุธ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

ร่วมวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์/พระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๕

งาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๓

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน

และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าแมต เข้าร่วม

ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าจังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB