เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่

แชร์

วันพุธ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริต

ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่

เพื่อเป็นการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

และสร้างความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างร้ายแรง

รวมทั้งให้การดำเนินงานการป้องกันและ

เฝ้าระวังปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

และให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าจังหวัดแพร่


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB