เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมล้างทำความสะอาดตลาดสด ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในจุดเสี่ยงที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลป่าแมต

แชร์

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563

เทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย ..

นายสุทธิพันธ์  ทองไหล (นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต)

และคณะผู้บริหาร พร้อมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ,

ผู้นำชุมชนตำบลป่าแมต , เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์ , คณะกรรมการตลาดสดมหาโพธิ์

ร่วมล้างทำความสะอาดตลาดสด ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19

ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในจุดเสี่ยง

ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลป่าแมต

เช่น ตลาดสด วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล

และอาคารภายในสำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต เป็นต้น

ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่

และประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ และมารวมกันเป็นจำนวนมาก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB