นายสุทธิพันธ์ ทองไหล
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
089-8525246

ออนไลน์ 37 คน

เยี่ยมชม 46,692 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 ต.ค. 63การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลป่าแมต แชร์  
15 ก.ค. 63โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
8 ก.ค. 63คณะผู้บริหารนำพนักงานเทศบาลเข้าวัดในเขตเทศบาลตำบลป่าแมตและวัดเชตวันทุกวันพระ แชร์  
1 ก.ค. 63คณะผู้บริหารร่วมกับหน่วยงานอื่นๆตรวจติดตามการดำเนินงานบ่อขยะเอกชน แชร์  
17 มิ.ย. 63กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารลงนาม แชร์  
17 มิ.ย. 63กิจกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย แชร์  
14 พ.ย. 62โครงการจัดทำแผน แชร์  
14 พ.ย. 62ร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดงานประเพณีสงการต์ปี 61 แชร์  
14 พ.ย. 62การมีส่วนร่วมของประขาคมในการจัดทำแผน ปี 61 แชร์  
28 พ.ค. 62 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา