ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 298,467 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แชร์  
25 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งเทศบาลตำบลป่าแมต ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2564  แชร์  
18 มี.ค. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมตที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง แชร์  
18 มี.ค. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมตที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ และ เขตเลือกตั้งที่ ๒ แชร์  
18 มี.ค. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต แชร์  
15 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)  แชร์  
4 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) แชร์  
4 ก.พ. 64ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แชร์  
29 ต.ค. 63การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลป่าแมต แชร์  
15 ก.ค. 63โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ แชร์  
8 ก.ค. 63คณะผู้บริหารนำพนักงานเทศบาลเข้าวัดในเขตเทศบาลตำบลป่าแมตและวัดเชตวันทุกวันพระ แชร์  
1 ก.ค. 63คณะผู้บริหารร่วมกับหน่วยงานอื่นๆตรวจติดตามการดำเนินงานบ่อขยะเอกชน แชร์  
17 มิ.ย. 63กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารลงนาม แชร์  
17 มิ.ย. 63กิจกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย แชร์  
14 พ.ย. 62โครงการจัดทำแผน แชร์  
14 พ.ย. 62ร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดงานประเพณีสงการต์ปี 61 แชร์  
14 พ.ย. 62การมีส่วนร่วมของประขาคมในการจัดทำแผน ปี 61 แชร์  
28 พ.ค. 62 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา