ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR :Emergency Medsponder) ตามโครงการบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ 2564

**สามารถยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน