ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 165,290 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)

4 กุมภาพันธ์ 2564 42 ครั้ง อนงค์นุช เสนานุรักษ์วรกุล แชร์  

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR :Emergency Medsponder) ตามโครงการบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ 2564

**สามารถยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
01.jpeg154.63 KB   แสดงภาพ
02.jpeg155.79 KB   แสดงภาพ
03.jpeg107.07 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา