วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 
เทศบาลตำบลป่าแมต นำโดย .. 
นายเจริญ สิทธิศร (ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต)
พร้อมรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง 
หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยมี นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ (นายอำเภอเมืองแพร่) 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา , 
คุณประพจน์ สุขพัทธี (ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่) , 
ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลป่าแมต เข้าร่วม 
ณ ตลาดสดบ้านมหาโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแมต 
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่