นายสุทธิพันธ์ ทองไหล
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
089-8525246

ออนไลน์ 29 คน

เยี่ยมชม 47,806 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๓)

18 ธันวาคม 2563 32 ครั้ง อนงค์นุช เสนานุรักษ์วรกุล แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.130.94 KB   แสดงภาพ
.178.35 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา