เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การมอบหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) เทศบาลตำบลป่าแมต 631 มี.ค. 63
เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมล้างทำความสะอาดตลาดสด ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคโควิค – 19 ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในจุดเสี่ยงที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากในเขตพื้นที่ตำบลป่าแมต 823 มี.ค. 63
เทศบาลตำบลป่าแมต ร่วมวางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์/พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๕ งาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๓ 918 มี.ค. 63
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ 1018 มี.ค. 63
เทศบาลตำบลป่าแมต อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง159 มี.ค. 63
กิจกรรม “รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก” ตามโครงการ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เขตเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ 2563266 มี.ค. 63
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลป่าแมตและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต2828 ก.พ. 63
ฉีดพ่นละอองน้ำตามโครงการลดหมอกควัน เพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศในพื้นที่2021 ก.พ. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒3824 ม.ค. 63
พิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติไทยนานัปการ3517 ม.ค. 63
พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเอนกประสงค์ (อาคารกาญจนาบัณฑิต) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต5617 ม.ค. 63
วันเด็กแห่งชาติตำบลป่าแมต ประจำปี 2563 5513 ม.ค. 63
สวัสดีและอวยพรปีใหม่ 2563 653 ม.ค. 63
โครงการจัดทำแผน2314 พ.ย. 62
ร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดงานประเพณีสงการต์ปี 612914 พ.ย. 62
การมีส่วนร่วมของประขาคมในการจัดทำแผน ปี 612614 พ.ย. 62
“พิธี เปิดงานประเพณีลอยกระทง” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ .. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลป่าแมต4511 พ.ย. 62
กิจกรรม “รณรงค์ลดแอลกอฮอล์ ลดบุหรี่ ในพื้นที่เขตตำบลป่าแมต” ประจำปี 2562 ตามโครงการสร้างเมืองน่าอยู่ ด้วยพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น มุ่งสู่ตำบลสุขภาวะอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่4411 พ.ย. 62
“โครงการ พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่น “ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติราชการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติ ของคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างเหมา4323 ก.ย. 62
พิธี “มอบปัญญาบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าแมต” ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 2/25624419 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB