เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว กราบขอพร คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลป่าแมต4418 เม.ย. 62
งานประเพณีสงกรานต์ตำบลป่าแมต ประจำปี ๒๕๖๒4613 เม.ย. 62
เปิด ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลป่าแมต ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและ ป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ5111 เม.ย. 62
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่5210 เม.ย. 62
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลป่าแมตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562465 เม.ย. 62
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลป่าแมตคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562401 เม.ย. 62
ต้อน รับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ , สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่ , สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ เปิดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน511 เม.ย. 62
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ แก่เด็กเล็กของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต5629 มี.ค. 62
พิธี วางพานพุ่ม (ดอกไม้สด) ถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์/พระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวถวายราชสดุดี “งานวันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ ๕5918 มี.ค. 62
กิจกรรม รณรงค์สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายฯ และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เขตเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปี 2562438 มี.ค. 62
สำนัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยเทศบาลตำบลป่าแมต นำรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม ทำการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ6028 ก.พ. 62
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัด เทศบาลตำบลป่าแมต6321 ก.พ. 62
กิจกรรมรณรงค์ “ชาวแพร่ ร่วมใจ ลดฝุ่น PM 2.5” ฉีดพ่นละอองน้ำและทำความสะอาดล้างพื้นถนน เพื่อลดหมอกควันและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ5013 ก.พ. 62
พิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติไทยนานัปการ4017 ม.ค. 62
“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒4312 ม.ค. 62
กิจกรรม Kick Off การรณรงค์ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายแยกขยะก่อนทิ้ง ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” และเพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร “Phrae Say No To Foam”559 ม.ค. 62
ลำดับที่ 61-76 | 4/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB