นายสุทธิพันธ์ ทองไหล
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
089-8525246

ออนไลน์ 37 คน

เยี่ยมชม 47,794 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายธนชาติ ชาวปลายนา

  ประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแมต

  081-5951749

 • นายทรงศักดิ์ แก้วโมลา

  รองประธานสภาเทศบาลตำบลป่าแมต

  085-0312193สมาชิกสภา

 • นายสุรพงษ์ เวียงนาค

  สท. เขต 1

  089-4344822

 • นายนิมิต รอบรู้

  สท. เขต 1

  081-0308417

 • นายสมศักดิ์ แสนดำรง

  สท. เขต 1

  093-8479319

 • นายศินธุ คันธวัง

  สท. เขต 1

  084-4818131

 • นายพันธ์ศักดิ์ ใจเย็น

  สท. เขต 2

  084-3719676

 • นายเอ็ด ศรีโพธิ์

  สท. เขต 2

  084-3702944

 • นายศิริพันธุ์ แสนศิริพันธุ์

  สท. เขต 2

  084-8947425

 • นายสมคิด เลียบโลก

  สท. เขต 2

  082-8957972

 • นายมาโนช วังใน

  สท. เขต 2

  089-2669398เปลี่ยนภาษา