นายเจริญ สิทธิศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
097-9248183

ออนไลน์ 108 คน

เยี่ยมชม 336,608 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • -นายเจริญ สิทธิศร-

  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

  0979248183

 • - ว่าง -

  รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

 • - ว่าง -

  รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

 • - ว่าง -

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

 • - ว่าง -

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต

เปลี่ยนภาษา