เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลป่าแมต

วันที่ 5 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าแมต
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562.pdf510.07 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB