เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลป่าแมต พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ 5 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าแมต
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าแมต พ.ศ.2563.pdf275.53 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

0.01s. 0.50MB