นายสุทธิพันธ์ ทองไหล
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
089-8525246

ออนไลน์ 87 คน

เยี่ยมชม 45,691 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มิ.ย. 63แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา