นายเจริญ สิทธิศร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
097-9248183

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 336,520 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 มิ.ย. 63แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลป่าแมต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา