เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแมต เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓145
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓557
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒595
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑165

ลำดับที่ 1-4 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB