เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562679 ก.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563585 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563465 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563565 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563585 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563435 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562385 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562395 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562385 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562385 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562325 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562355 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562355 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562325 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562365 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562355 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562345 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562385 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561375 มิ.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561365 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB