นายสุทธิพันธ์ ทองไหล
นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต
089-8525246

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 45,712 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา