ออนไลน์ 92 คน

เยี่ยมชม 298,477 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ก.พ. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร1) มกราคม 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร1) ธันวาคม 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร1) พฤศจิกายน 2563 แชร์  
4 พ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร1) ตุลาคม 2563 แชร์  
2 ต.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2563 แชร์  
3 ก.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
5 ส.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนมีนาคม 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2563 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2562 แชร์  
5 มิ.ย. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 28 รายการ
เปลี่ยนภาษา