เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลป่าแมต เดิมได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปี พ.ศ. 2550 และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแมต ขึ้นเป็น “เทศบาลตำบลป่าแมต” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 เทศบาลตำบลป่าแมตตั้งอยู่ท้องที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ห่างจากจังหวัดแพร่ไปทางทิศตะวันตก ระยะทาง 700 เมตร มีหมู่บ้านในความรับผิดชอบจำนวน 15 หมู่บ้าน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมตตั้งอยู่บนถนนสุพรรณ-ต้นห้า (ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข พร. 2022) เลขที่ 249 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
0.01s. 0.50MB