ชื่อผลิตภัณฑ์ : เศรษฐกิจพอเพียง ( กบ )
ประเภท OTOP : –
รายละเอียด : เพาะพันธุ์กบพื้นเมือง และ กบพันธุ์บูลฟร็อก โดยมีลักษณะการเลี้ยงในบ่อ
ซีเมนต์ที่เป็นแบบธรรมชาติ สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ ทั้งนี้ ยังมีพันธุ์ปลาดุก และผักพื้นบ้าน เช่น ฟักข้าว (สามารถปั่นเอาน้ำกินเป็นยารักษาโรค) ฯลฯ เป็นต้น
ราคา : กบพันธุ์พื้นเมือง กิโลกรัมละ 100 .-บาท
ผลิตโดย : กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านมหาโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ติดต่อ : คุณสุชาญ ปวงกาวี (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9) โทรศัพท์ : 081-9504120
คุณพรรณพร ปวงกาวี โทรศัพท์ : 081-7645863